Ordenanza Municipal 016-2010 sobre Extracción de Material de Río